PISAČI ID KARTICA

Printer kartica je namijenjen za personalizaciju i ispis plastičnih kartica, formata bankovnih ili kreditnih kartica, a koje imaju različita područja upotrebe. Popularni naziv je printer ID kartica. Osim kartica za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa, može se koristiti za ispis potrošačkih kartica u trgovačkim centrima, članskih kartica za klubove, sportska događanja, prijevoz, školskih i zdravstvenih kartica i cijelog spektra svih drugih vrsta identifikacijskih kartica. Osim običnih plastičnih kartica, printeri mogu personalizirati i ispisati kontaktne i beskontaktne čip kartice, kao i magnetne kartice, sa jedne ili obje strane, a ugradnjom enkodera i laminatora, mogu iste kodirati i laminirati, te tako proširiti upotrebu na bankovne kreditne kartice i druge vrste kartica koje zahtijevaju visok nivo sigurnosti i dugotrajnost.

RETRANSFER PISAČI


DIRECT TRANSFER PISAČI


RIBONI ZA TISAK


ID KARTICE I DODACI


ČITAČI ID KARTICA


VINGCARD KARTICE